[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Aixecament de pl\u00e0nols <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>L'aixecament de pl&agrave;nols &eacute;s la representaci&oacute; a escala de les diferents plantes, seccions i fa&ccedil;anes d'un immoble, la qual cosa ens permet determinar el seu estat actual i determinar les seves cotes, superf&iacute;cies i volumetria.<\/p>\r\n<p>A la pr&agrave;ctica, un aixecament de pl&agrave;nols &eacute;s necessari per:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Donar una idea gr&agrave;fica als possibles compradors de l'immoble<\/li>\r\n<li>Detectar discrep&agrave;ncies de superf&iacute;cie per reclamaci&oacute; davant de qualsevol organisme p&uacute;blic<\/li>\r\n<li>Determinar i concretar solucions per a nova distribuci&oacute; i \/ o reformes<\/li>\r\n<li>Declaracions d'obra nova determinant els coeficients de participaci&oacute; de cada entitat.<\/li>\r\n<li>I qualsevol altra finalitat o utilitat no prevista.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Treballs a realitzar:<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Inspecci&oacute; de l'immoble.<\/li>\r\n<li>Realitzaci&oacute; de mesuraments.<\/li>\r\n<li>C&agrave;lcul i comprovacions.<\/li>\r\n<li>Representaci&oacute; gr&agrave;fica a escala de l'immoble.<\/li>\r\n<li>Mem&ograve;ria on es detallaran els par&agrave;metres elementals: descripci&oacute; de l'immoble, dades de sol&middot;licitant, situaci&oacute; i empla&ccedil;ament<\/li>\r\n<li>Pl&agrave;nols a escala determinant les mesures i superf&iacute;cies.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>SOL&middot;LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROM&Iacute;S EN <span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"mailto:anase@anase.es\">anase@anase.es<\/a><\/span><\/strong><strong>, O TRUCANT A L'TEL&Egrave;FON 933.216.509<\/strong><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Aixecament de plànols

L'aixecament de plànols és la representació a escala de les diferents plantes, seccions i façanes d'un immoble, la qual cosa ens permet determinar el seu estat actual i determinar les seves cotes, superfícies i volumetria.

A la pràctica, un aixecament de plànols és necessari per:

 • Donar una idea gràfica als possibles compradors de l'immoble
 • Detectar discrepàncies de superfície per reclamació davant de qualsevol organisme públic
 • Determinar i concretar solucions per a nova distribució i / o reformes
 • Declaracions d'obra nova determinant els coeficients de participació de cada entitat.
 • I qualsevol altra finalitat o utilitat no prevista.

Treballs a realitzar:

 • Inspecció de l'immoble.
 • Realització de mesuraments.
 • Càlcul i comprovacions.
 • Representació gràfica a escala de l'immoble.
 • Memòria on es detallaran els paràmetres elementals: descripció de l'immoble, dades de sol·licitant, situació i emplaçament
 • Plànols a escala determinant les mesures i superfícies.

SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS EN anase@anase.es, O TRUCANT A L'TELÈFON 933.216.509


Cargando datos. Un momento, por favor...