[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Gesti\u00f3 venda <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h4>Si desitja vendre el seu immoble ens podem encarregar de tots els tr&agrave;mits que necessiti oferint uns serveis integrals consistents en:<\/h4>\n<ul>\n<li>Visita de l'immoble per part d'un dels nostres comercials.<\/li>\n<li>Realitzaci&oacute; d'una valoraci&oacute; gratu&iuml;ta per determinar els criteris de venda considerant la situaci&oacute; actual de mercat i el seu entorn.<\/li>\n<li>Assessorament espec&iacute;fic per publicitar el seu immoble en les millors condicions.<\/li>\n<li>Realitzaci&oacute; de reportatge fotogr&agrave;fic per a la seva publicaci&oacute; en diferents portals immobiliaris.<\/li>\n<li>Realitzaci&oacute; d'accions de m&agrave;rqueting per a publicitar el seu habitatge i incrementar les possibilitats de la seva venda.<\/li>\n<li>Gestions diverses fins a la signatura d'escriptures i conseg&uuml;ent finalitzaci&oacute; dels tr&agrave;mits en el Registre de la Propietat.<\/li>\n<\/ul>","limit":-1,"order":101}]

Gestió venda

Si desitja vendre el seu immoble ens podem encarregar de tots els tràmits que necessiti oferint uns serveis integrals consistents en:

  • Visita de l'immoble per part d'un dels nostres comercials.
  • Realització d'una valoració gratuïta per determinar els criteris de venda considerant la situació actual de mercat i el seu entorn.
  • Assessorament específic per publicitar el seu immoble en les millors condicions.
  • Realització de reportatge fotogràfic per a la seva publicació en diferents portals immobiliaris.
  • Realització d'accions de màrqueting per a publicitar el seu habitatge i incrementar les possibilitats de la seva venda.
  • Gestions diverses fins a la signatura d'escriptures i consegüent finalització dels tràmits en el Registre de la Propietat.

Cargando datos. Un momento, por favor...